BENI TEHING

NAZIV PROJEKTA: Razvoj modela pametnega hibridnega orodja v povezavi s procesom vakuumskega kaljenja, testiranja ter avtomatskega navarjevanja s kovinskim prahom – ADVANCED TOOLING TECHNOLOGIES (“ATT”)

V obdobju 1.11.2022 do 31.10.2024 konzorcijska partnerja podjetje Beni Tehing in Ba-Tech d.o.o. izvajata raziskovalno razvojni projekt s kratico ATT z naslednjih ciljem:

 

CILJ PROJEKTA

Ključni izziv projekta predstavlja razvoj pametnega hibridnega orodja, ki bo v povezavi s procesom vakuumske toplotne obdelave omogočil napovedovanje ključnih strukturno mehanskih lastnosti za obstoječa in novo razvita jekla po preseku oz. segmentih orodja. Na ta način bodo obravnavane lastnosti ključnih mest oz. pozicij orodja. Model bo omogočil pridobitev ključnih informacij o strukturno-mehanskih lastnosti v do 80 % krajšemu času od izdelave do končne uporabe orodja ob do 90 % zmanjšani porabi materiala za pridobitev teh podatkov. Drugi sklop predstavlja optimizacijo, sistematizacijo in prilagoditev postopka vakuumske obdelave orodja v povezavi s procesom toplotne obdelave na podlagi etalonov, implementiranih na kritična oz. ključna mesta orodja. V sklopu projekta se izvaja simulacija, razvoj in implementacija tehnologije ART – additive repair technology, ki sledi trendom re-use. Tretji sklop razvoja se osredotoča na identifikacijo sistematizacijo in implementacijo ustreznih ključnih mest ter komponiranje  vzorčnih etalonov, za analizo in testiranje. V zadnjem, sklopu se razvoj nanaša na razvoj kombinacije nove tehnologije laserskega navarjevanja s praškom ART, vakuumske toplotne obdelave in potrjenega modela orodja, kar zaokrožuje celovitost ATT tehnologije, sledeč ekonomskim, okoljskim in tehnološko dovršenim trendom.  

 

Skupna vrednost projekta: 499.965,67 EUR

Višina sofinanciranja: 299.979,39 EUR

Trajanje projekta: 1.11.2022 do 31.10.2024

Konzorcijski partnerji:

  • BENI TEHING, d. o. o.
  • BA-TECH d. o. o.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

 

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.