BENI TEHING

Smo certificirani na področju...

V podjetju že leta uspešno izvajamo sistem vodenja po standardu ISO 9001:2015, s katerim podjetje dosega številne prednosti, kot so preglednejša organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi. Sistem izboljšuje notranje komunikacije, posredno pa tudi večjo kakovost storitev in proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča. Ker je potrebno proizvodnjo vedno širiti in nadgrajevati, smo pridobili tudi certifikat SIST EN 3834 in SIST EN 1090-2.