BENI TEHING

Strojna Obdelava

Frezanje (CNC)

Toplotna obdelava pri kateri izdelke po kaljenju popuščajo pri temperaturah nad 100°C imenujemo poboljšanje. Namen poboljšanja je dobiti dobro trdnost in istočasno dobro žilavost izdelkov. Poboljšanje je torej toplotna obdelava, ki je sestavljena iz kaljenja in popuščanja. Izvaja se pri jeklih, ki imajo 0,3 do 0,6%C (ali več). V večini preimerov so ta jekla legirana z Cr, Mo, Co, V, W, Ti in ostalimi. Pri tem imajo legirni elementi različno vlogo. Poboljšanje je zlasti pomembna obdelava pri hitroreznih jeklih. V večini primerov po kaljenju izdelke ponovno segrevajo do 200°C ter jih nato ohlajajo počasi do sobne temperature. To je nujno potrebno pri kaljenju legiranih jekel v martenzitni stopnji. Namen takega segrevanja je zmanjšati nastale termične napetosti. Pri tem jeklih so te napetosti tako velike, da je lahko veliko izdelkov (zaradi nastalih razpok, deformacij in porušitev) neuporabnih. 

 

S takojšnjim popuščanjem se učinek notranjih napetosti bistveno zmanjša. Ta toplotna obdelava se imenuje popuščanje jekel. Podajanje temperatur popuščanja ni primerno zato, ker so te temperature za jekla z različno kemično sestavo zelo razlikujejo. Boljše je podajati strukture, ki nastanejo po popuščanju danega jekla. Pri popuščanju, lahko martenzitno strukturo jekel, spremenimo v bainit, trustit, sorbit ali perlit. Pri izbrani temperaturi popuščanja nastane struktura, ki ima znane lastnosti. Z naraščanjem temperature popuščanja, so notranje napetosti vse manjše, trdota pada, žilavost pa narašča. Čas popuščanja je 1 do 3 ure. Merilna orodja celo do 24 ur.   S tem se doseže boljša  dimenzijska stabilnost.

 

   Način segrevanja:

-Kuhanje v vroči vodi

-V segretem olju

-V solnih pečeh

-V pečeh

 

Glede na temperaturo je popuščanje lahko:

-nizko do 200°C – martenzitni stopnji

-srednje v bainitni ali trustitni stopnji

-visoko v sorbitni ali perlitni stopnji

-zelo visoko – pri posebnih jeklih