BENI TEHING

SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman
SlovenianEnglishGerman

ūüďě +386 3 780 57 90

Frezanje (CNC)

Toplotna obdelava¬†pri kateri izdelke po kaljenju popuŇ°ńćajo pri temperaturah nad 100¬įC imenujemo¬†poboljŇ°anje. Namen poboljŇ°anja je dobiti dobro trdnost in istońćasno dobro Ňĺilavost izdelkov. PoboljŇ°anje je torej toplotna obdelava, ki je sestavljena iz kaljenja in popuŇ°ńćanja. Izvaja se pri jeklih, ki imajo 0,3 do 0,6%C (ali veńć). V veńćini preimerov so ta jekla legirana z Cr, Mo, Co, V, W, Ti in ostalimi. Pri tem imajo legirni elementi razlińćno vlogo.¬†PoboljŇ°anje je zlasti pomembna obdelava pri hitroreznih jeklih.¬†V veńćini primerov po kaljenju izdelke ponovno segrevajo do 200¬įC ter jih nato ohlajajo pońćasi do sobne temperature. To je nujno potrebno pri kaljenju legiranih jekel v martenzitni stopnji.¬†Namen takega segrevanja je zmanjŇ°ati nastale termińćne napetosti. Pri tem jeklih so te napetosti tako velike, da je lahko veliko izdelkov (zaradi nastalih razpok, deformacij in poruŇ°itev) neuporabnih.¬†

 

S takojŇ°njim popuŇ°ńćanjem se uńćinek notranjih napetosti bistveno zmanjŇ°a.¬†Ta toplotna obdelava se imenuje¬†popuŇ°ńćanje jekel. Podajanje temperatur popuŇ°ńćanja ni primerno zato, ker so te temperature za jekla z razlińćno kemińćno sestavo zelo razlikujejo. BoljŇ°e je podajati strukture, ki nastanejo po popuŇ°ńćanju danega jekla. Pri popuŇ°ńćanju, lahko martenzitno strukturo jekel, spremenimo v bainit, trustit, sorbit ali perlit. Pri izbrani temperaturi popuŇ°ńćanja nastane struktura, ki ima znane lastnosti. Z naraŇ°ńćanjem temperature popuŇ°ńćanja, so notranje napetosti vse manjŇ°e, trdota pada, Ňĺilavost pa naraŇ°ńća.¬†ńĆas popuŇ°ńćanja je 1 do 3 ure. Merilna orodja celo do 24 ur.¬†¬† S tem se doseŇĺe boljŇ°a¬† dimenzijska stabilnost.

 

   Nańćin segrevanja:

-Kuhanje v vrońći vodi

-V segretem olju

-V solnih peńćeh

-V peńćeh

 

Glede na temperaturo je popuŇ°ńćanje lahko:

-nizko¬†do 200¬įC ‚Äď martenzitni stopnji

-srednje v bainitni ali trustitni stopnji

-visoko v sorbitni ali perlitni stopnji

-zelo visoko¬†‚Äď pri posebnih jeklih