BENI TEHING

Odobritev raziskovalno razvojnega projekta: “NIZKOTLAČNI PROCES VAKUUMSKE CEMENTACIJE – NTP-VAC”.

Uspešna odobritev raziskovalno razvojnega projekta v sklopu RRI 2 v letu 2020 za razvoj novih inovativnih tehnologij! V obdobju od 13.7.2020 do 8.7.2022 skupaj s podjetje ELTRAS transportna oprema d.o.o. izvajamo raziskovalno razvojni projekt z nazivom: “NIZKOTLAČNI PROCESS VAKUUMSKE CEMENTACIJE – NTP-VAC”. Projekt se izvaja na podlagi izbora na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.eu-skladi.si). Glavni namen/cilj projekta je razvoj nove tehnologije vakuumske cementacije jekel s poudarkom na časovni in stroškovni optimizaciji, zmanjšanju vpliva klasične tehnologije na okolje, izboljšanju kvalitete in določitvi omejitev procesa. V splopu projekta bo za namene nadzora in manipulacije razvit napreden transportno manipulativni sistem, opremljen s senzoriko za nadzor in kontrolo procesa. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).